cofibre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cofibre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cofibre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cofibre.

Từ điển Anh Việt

  • cofibre

    đối phân thớ