coenurus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coenurus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coenurus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coenurus.

Từ điển Anh Việt

 • coenurus

  * danh từ

  số nhiều coenuri

  (sinh học) ấu trùng nhiều đầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coenurus

  * kỹ thuật

  y học:

  ấu trùng sán nhiều đầu