coelomic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coelomic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coelomic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coelomic.

Từ điển Anh Việt

  • coelomic

    * tính từ

    thuộc khoang cơ thể; thuộc thể khoang