codes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

codes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm codes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của codes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • codes

    * kinh tế

    mã