cocytus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cocytus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cocytus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cocytus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cocytus

    (Greek mythology) a river in Hades that was said to be a tributary of the Acheron

    Synonyms: River Cocytus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).