cochimi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cochimi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cochimi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cochimi.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cochimi

    a member of a North American Indian people living in central Baja California

    the Yuman language spoken by the Cochimi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).