coalhole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coalhole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coalhole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coalhole.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • coalhole

    Similar:

    coalbin: a bin for holding coal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).