coal-pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coal-pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coal-pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coal-pit.

Từ điển Anh Việt

 • coal-pit

  /'koulmain/ (coal-pit) /'koulpit/

  pit)

  /'koulpit/

  * danh từ

  mỏ than