coal-gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coal-gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coal-gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coal-gas.

Từ điển Anh Việt

  • coal-gas

    /'koul'gæs/

    * danh từ

    khí than đá