coal-car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coal-car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coal-car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coal-car.

Từ điển Anh Việt

  • coal-car

    /'koulkɑ:/

    * danh từ

    xe goòng chở than (ở mỏ)