coal-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coal-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coal-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coal-bed.

Từ điển Anh Việt

  • coal-bed

    /'koulbed/

    * danh từ

    vỉa than