coahuila nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coahuila nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coahuila giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coahuila.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • coahuila

    a state in northern Mexico; mostly high plateau

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).