co-tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-tree.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • co-tree

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    bù cây