co-tidal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-tidal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-tidal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-tidal.

Từ điển Anh Việt

  • co-tidal

    /'kou'taidl/

    * tính từ

    (+ line) (địa lý,địa chất) đường đồng triều lên