co-temporary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-temporary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-temporary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-temporary.

Từ điển Anh Việt

 • co-temporary

  /kən'tempərəri/ (co-temporary) /kən'tempərəri/

  temporary)

  /kən'tempərəri/

  * tính từ

  đương thời

  cùng thời; cùng tuổi (người); xuất bản cùng thời (báo chí)

  hiện đại (lịch sử)

  * danh từ

  người cùng thời; người cùng tuổi

  bạn đồng nghiệp (báo chí)

  some of our contemporaries have published the news: một vài bạn đồng nghiệp của tôi đã đăng tin đó