co-connected nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

co-connected nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm co-connected giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của co-connected.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • co-connected

    * kỹ thuật

    đối liên thông

    toán & tin:

    đối kết nối