cnossos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cnossos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cnossos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cnossos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cnossos

    Similar:

    knossos: an ancient town on Crete where Bronze Age culture flourished from about 2000 BC to 1400 BC

    Synonyms: Cnossus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).