clumsily nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clumsily nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clumsily giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clumsily.

Từ điển Anh Việt

 • clumsily

  /'klʌmzili/

  * phó từ

  vụng về

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • clumsily

  in a clumsy manner

  he snatched the bills clumsily