clumpish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clumpish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clumpish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clumpish.

Từ điển Anh Việt

  • clumpish

    /'klʌmpiʃ/

    * tính từ

    vụng về, nặng nề