club-nodding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

club-nodding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm club-nodding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của club-nodding.

Từ điển Anh Việt

  • club-nodding

    * danh từ

    (thực vật) cây thông đất