clownishly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clownishly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clownishly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clownishly.

Từ điển Anh Việt

  • clownishly

    xem clown