clownery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clownery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clownery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clownery.

Từ điển Anh Việt

  • clownery

    /'klaunəri/

    * danh từ

    trò hề