clothes-brush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clothes-brush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clothes-brush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clothes-brush.

Từ điển Anh Việt

  • clothes-brush

    /'klouðzbrʌʃ/

    * danh từ

    bàn chải quần áo