clothes-basket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clothes-basket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clothes-basket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clothes-basket.

Từ điển Anh Việt

 • clothes-basket

  /'klouðzbæg/ (clothes-basket) /'klouðz,bɑ:skit/

  basket)

  /'klouðz,bɑ:skit/

  * danh từ

  túi đựng quần áo bẩn (để đem giặt)