clothes-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clothes-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clothes-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clothes-bag.

Từ điển Anh Việt

 • clothes-bag

  /'klouðzbæg/ (clothes-basket) /'klouðz,bɑ:skit/

  basket)

  /'klouðz,bɑ:skit/

  * danh từ

  túi đựng quần áo bẩn (để đem giặt)