clivus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clivus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clivus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clivus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clivus

    * kỹ thuật

    mặt dốc