clinging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clinging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clinging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clinging.

Từ điển Anh Việt

  • clinging

    * tính từ

    (quần áo) bó sát thân người

    bám dai dẳng