cliental nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cliental nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cliental giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cliental.

Từ điển Anh Việt

  • cliental

    xem client