cliachite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cliachite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cliachite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cliachite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cliachite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    eliachit