clerihew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clerihew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clerihew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clerihew.

Từ điển Anh Việt

  • clerihew

    * danh từ

    bài thơ gồm hai câu dài ngắn khác nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • clerihew

    a witty satiric verse containing two rhymed couplets and mentioning a famous person

    `The president is George W. Bush, Who is happy to sit on his tush, While sending his armies to fight, For anything he thinks is right' is a clerihew