cleanser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cleanser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cleanser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cleanser.

Từ điển Anh Việt

  • cleanser

    * danh từ

    chất tẩy rửa

Từ điển Anh Anh - Wordnet