clarain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clarain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clarain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clarain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • clarain

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    claren

    than nửa bóng