claqueur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

claqueur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm claqueur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của claqueur.

Từ điển Anh Việt

  • claqueur

    * danh từ

    tên nịnh hót