clanky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clanky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clanky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clanky.

Từ điển Anh Việt

  • clanky

    xem clank