clammer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clammer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clammer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clammer.

Từ điển Anh Việt

  • clammer

    xem clam