cladogenesis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cladogenesis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cladogenesis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cladogenesis.

Từ điển Anh Việt

  • cladogenesis

    * danh từ

    sự phân nhánh tiến hoá; sự phát sinh dòng nhánh tiến hoá