clachan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

clachan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm clachan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của clachan.

Từ điển Anh Việt

  • clachan

    * danh từ

    làng nhỏ; thôn nhỏ