civilianization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

civilianization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm civilianization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của civilianization.

Từ điển Anh Việt

  • civilianization

    xem civilianize