citable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

citable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm citable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của citable.

Từ điển Anh Việt

  • citable

    xem cite