circs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

circs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm circs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của circs.

Từ điển Anh Việt

  • circs

    /'sə:ks/

    * danh từ số nhiều

    (thông tục) (viết tắt) của circumstances