circe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

circe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm circe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của circe.

Từ điển Anh Việt

  • circe

    /'sə:si/

    * danh từ

    nữ phù thuỷ (trong tác phẩm Ô-đi-xê của Hô-me)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • circe

    (Greek mythology) a sorceress who detained Odysseus on her island and turned his men into swine