chuck-farthing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chuck-farthing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chuck-farthing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chuck-farthing.

Từ điển Anh Việt

  • chuck-farthing

    /'tʃʌk,fɑ:ðiɳ/

    * danh từ

    trò chơi đáo; trò chơi sấp ngửa