chrysene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chrysene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chrysene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chrysene.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chrysene

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    crysen