chorded coil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chorded coil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chorded coil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chorded coil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chorded coil

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  cuộn dây bước ngắn

  điện:

  đôi khi có sắt

  được dùng trong nhiệt ngẫu

  hợp kim crôm-nicken