choosey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

choosey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm choosey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của choosey.

Từ điển Anh Việt

 • choosey

  /'tʃu:zi/ (choosey) /'tʃu:zi/

  * tính từ

  (thông tục) hay kén cá chọn canh khó chiều

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • choosey

  Similar:

  choosy: difficult to please