chondroplast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chondroplast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chondroplast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chondroplast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chondroplast

    * kỹ thuật

    sụn