choluria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

choluria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm choluria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của choluria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • choluria

    * kỹ thuật

    y học:

    sắc tố mật niệu