choc-ice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

choc-ice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm choc-ice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của choc-ice.

Từ điển Anh Việt

 • choc-ice

  * danh từ

  kem cây phủ sô-cô-la

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • choc-ice

  * kinh tế

  kem bọc socola

  kem trắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • choc-ice

  colloquial British abbreviation for chocolate ice cream