chimakum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chimakum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chimakum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chimakum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • chimakum

    a member of the Salishan people living in northwestern Washington

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).