chiliasm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chiliasm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chiliasm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chiliasm.

Từ điển Anh Việt

  • chiliasm

    * danh từ

    thuyết nghìn năm thái bình sau khi Giê-xu cai trị thế giới

Từ điển Anh Anh - Wordnet